Kauslunde-Gamborg pastorat

Kauslunde Panorama2
Gamborg Panorama1
Kauslunde Panorama3
Gamborg Panorama2
Gamborg Panoramai1
Kauslunde Panorama4
Kauslunde Panorama5
Kauslunde Panorama01
Gamborg Panoramai2

Kirkerne er åbne, når der er personale på kirkegården.

Velkommen til pastoratets hjemmeside

Sognepræst Jette Holm Rosendal

Kauslunde Præstegård

Kauslundevej 51

5500 Middelfart

Tlf. 64 40 31 21     e-mail: jela@km.dk  

Træffes ikke mandag

Præstens hjørne.

Graver går på pension.

 

Graver Jørn Rasmussen har valgt at gå på pension efter næsten 24 års ansættelse ved Gamborg Kirke.

I den anledning inviterer Gamborg Menighedsråd til reception for Jørn

Fredag den 2. marts 2018 Kl. 13.00 - 15.00 i Gamborg Forsamlingshus

 

Gamborg Menighedsråd

Indsamlinger

 

Menighedsrådene har besluttet at ændre indsamlingspraksis. Så i stedet for kun at samle ind til et formål en enkelt søndag, så samles der nu ind en hel måned til den pågældende sag. Indsamlingslisten for 2018 ser således ud:

Januar                   Det danske Bibelselskab

 

Marts                         Folkekirkens Nødhjælp

 

April                          Kirkens Korshær

 

Maj                        Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler og

børnegudstjenester

                                                                                      

August                    Danske Sømands- og Udlandskirker

 

September             Kauslunde: Danmission

Høstoffer                 Gamborg: Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens korshær             

 

November                                  Sct. Nicolai tjenesten Odense   

 

December                                Børnesagens fællesråd

 

 

 

Følg os på FACEBOOK

Følg 

os 

INSTAGRAM