Nyt fra menighedsråd Gamborg

Nyt fra menighedsråd Gamborg


# Nyt fra menighedsråd Gamborg
Publish date Udgivet tirsdag d. 10. december 2019, kl. 11:31
Nyt fra menighedsråd Gamborg

Sommeren har været stille - i alt fald for menighedsrådet i Gamborg. Sidste møde var sidst i maj og her blev budgettet for 2020 lavet med de ønsker vi har for det kommende år. Budgettet skal som vanlig godkendes af provstiet og i skrivende stund er mødet med provstiet ikke afholdt.

Vores 2 malerier er igen på plads i kirken. Helt utroligt hvad en rensning kan gøre og gratis var det jo heller ikke. Det er rart at få billederne på plads, hvor de hører til.

 

I forbindelse med kirkesyn både i 2018 og 2019 blev vi enige om en del malerarbejde, der trængte til vedligeholdelse og vi har haft maleren på besøg i en periode, hvor bl.a. kirkens vinduer, både udvendig og indvendig blev repareret og malet.  Herudover blev de øvrige steder, hvor der var afskalling mm malet. Også vore havebænke og port ved graverhuset fik en opfriskning. Alt pynter og det er med til at friste de mange vandrende på Lillebæltsstien til at kigge ind på kirkegården og i vores kirke, når de enten starter eller slutter deres tur ved kirken. Vi har også den glæde at se flere grupper gå samlet ind i kirken og nogle ønsker også gerne, hvis vi vil fortælle lidt om kirken. Godt der blev installeret automatisk dørlås, således kirken altid er åben mellem 08.00 og 16.00.

Alle er velkomne i vores kirke og på kirkegården og vi fra menighedsrådet er stolte af begge dele.

At gå en tur på kirkegården og se hvor pænt den bliver holdt, komme ind i kirken til en ganske "almindelig" tidlig gudstjeneste og så blive mødt af det dejligste smil fra graverpigen i våbenhuset, en glad godmorgenhilsen fra kirkesangeren, der er klar med salmebogen og kort tid efter sætter organisten sine fine toner i gang. Mens vi sidder og nyder dette, ser vi så at kirkens bænke er pyntet med roser - igen på en hel "almindelig" morgen, - ja så bliver man endnu mere glad for at starte søndagen i kirken og høre en hel "almindelig" god prædiken fra præsten.

Menighedsrådet og personale har været på den årlige studietur. Her var vi på besøg på Ribe Ny Kirkegård for at blive inspireret til at tænke nyt og anderledes. Her var kirkegården påbegyndt en udvikling, hvor den ikke kun rummede gravsteder men også muligheder for kunst, fortællergynger, hvor man kan finde ro til fordybelse, og så er naturen også tænkt ind i form af bistader, insekthoteller. God inspiration og dejligt for begge menighedsråd at opleve og ikke at forglemme, der var også plads til det sociale og gode snakke mellem menighedsrådene.

Fællesgudstjenesten  2. Pinsedag foregik ved Middelfart Kirke i år og det i et voldsomt regnvejr, så gudstjenesten blev flyttet inden døre kort tid efter start. Der blev budt på musikalsk indslag med sækkepibemusik og efter gudstjenesten var pølsevognen klar med "hotter" . Til næste år har vi fornøjelsen i Gamborg. Det ser vi frem til i forhåbentlig godt vejr.

 

Fortsat god sensommer.

Gamborg Menighedsråd

Ellen Rasmussen, sekretær