Nyt fra Kauslunde menighedsråd

Nyt fra Kauslunde menighedsråd


# Nyt fra menighedsrådet Kauslunde
Udgivelsesdato Udgivet af Jette Holm Rosendal, mandag d. 2. marts 2020, kl. 14:01
Nyt fra Kauslunde menighedsråd

Nyt fra Kauslunde Menighedsråd

Ved den overståede konstituering blev Karen Maj valgt til kontaktperson i stedet for Ole Nielsen. Ellers var det genvalg på øvrige poster.

Offentlige menighedsrådsmøder: alle tirsdag kl. 19.00 hvis ikke der står andet. 24.3., 21.4., torsdag 28.5 kl.18.30 inkl. fællesmøde kl. 19.30, 18.8., 15.9. kl. 20.00, 20.10., 24.11.

2020 er for kirkens vedkommende et valgår. Siden indførelsen af menighedsrådsloven af 1903 ændrer man radikalt på måden menighedsråd vælges på. Det starter med et offentligt orienteringsmøde den 12. maj. Den 15. september afholdes der så en valgforsamling. Disse datoer er ens for samtlige sogne i Danmark.

På Valgforsamlingen kan man sammensætte et nyt råd. Hvis der ikke indenfor 4 uger indkommer andre lister anses de på valgforsamlingen valgte som valgt.

Vi har altid haft Kasserer og regnskabsfører i samme person i menighedsrådet.

Dette bliver der nu lavet om på. Kassereropgaven bliver nu bindeleddet mellem den professionelle regnskabsfører og Menighedsrådet. Som de fleste andre sogne i Middelfart Provsti er det ”Det Fælles Regnskabskontor” i Søndersø, der har fået opgaven.

De 2 julegudstjenester fyldte som traditionen tro kirken godt op. Det lykkes åbenbart som vanligt at fordele kirkegængerne ligeligt de 2 gudstjenester imellem.

Efter Kyndelmisse gudstjenesten den 2. februar havde de konfirmanderne bagt pandekager og med kaffe til gik snakken livligt omkring bordene.

Finn Klerens

Formand.