5. søndag efter påske

5. søndag efter påske


# Præstens hjørne
Publish date Udgivet af Jette Holm Rosendal, søndag d. 17. maj 2020, kl. 08:45
5. søndag efter påske

Dette er sidste søndag uden gudstjeneste og sidste søndag med en låst kirkedør. Fra i morgen vil der igen være et fysisk rum, hvor vi kan gå hen og gå ind for at synge, lytte og bede. Og det er glædeligt. Meget.

For nok kan vi bede til Gud overalt, nok kan vi synge hver for sig i vores stuer og nok kan vi læse søndagens tekst i Bibelen eller på nettet – men fornemme kirkerummets gamle historie og trygge mure omkring os – det kan vi ikke læse os til eller betragte os til. 

Coronatiden har gjort os langt bedre til at kommunikere på de sociale medier – selv jeg fik prøvet at lave en lille video til påskedag. Og det er vældig godt, at kirken nu også er kommet lidt mere med på denne platform :-)

Men det bliver uendelig dejligt igen at kunne samles til gudstjeneste.

Troen på Gud opfattes mest som en privat sag – men samtidig folder den sig ud i fællesskab med andre. I livet med andre. Jesus var udsendt fra Gud, for at vi kunne lære Gud bedre at kende. Og Jesus viste med al tydelighed, at et liv med Gud, det var både at leve i næstekærlighed og med omsorg for sig selv og andre. Men det var også at kigge op, bede en bøn og være alene med Gud.

”Herre, gør mit liv til bøn, 

 tømt for krav og tømt for løn, 

 fyldt med sandhed, fyldt med ånd. 

 Fyld med handlekraft min hånd!...” (Den danske Salmebog 588,1)

Med ønsket om en velsignet søndag – og på gensyn i kirken.

Kærlig hilsen

Jette Holm Rosendal.