Kauslunde-Gamborg pastorat

 

 

 

Gamborg Kirke

Borrevej 5

Gamborg

5500 Middelfart

 

 

 

 

Følg os på FACEBOOK

Følg 

os 

INSTAGRAM

Kauslunde 19. december kl. 10.00

Gamborg 19. december kl. 19.00

Gamborg 1. januar kl. 15.00

Kauslunde 6. januar kl. 10.15

Kauslunde 3. februar kl. 9.00

Gamborg 21. februar kl. 14.00