Kauslunde-Gamborg pastorat

Gamborg Sogns Menighedsråd

Menighedsrådets e-post adresse: 7838@sogn.dk

 

Sognepræst

Jette Holm Rosendal

Kauslundevej 51

Kauslunde

5500 Middelfart

Tlf. 64 40 31 21

Mobil tlf. 81 92 75 23

e-mail: jela@km.dk

Formand og kontaktperson

Finn Tønnesen

Gamborgvej 36

Gamborg

5500 Middelfart

Tlf. 20 58 10 90

e-mail: lisbeth@finntonnesen.dk 

  

Næstformand

Tove Djørup Møller Jørgensen

Assensvej 233

Gamborg

5500 Middelfart

Tlf. 64 40 33 43

e-mail: gamborgmontage@mobil.dk

Kasserer

Jens Jørgensen

Nymarkvej 5

Gamborg

5500 Middelfart

Tlf. 64 40 35 30

e-mail: nymarkvej5@gmail.com 

Kirkeværge

Dorte Berg

Østerbyvej 3

Middelfart

Tlf. 64 40 35 42

e-mail: ferry@post9.tele.dk

 

 

Sekretær og kontaktperson

Ellen Brockstedt Rasmussen

Mølleløkken 4

Gamborg

5500 Middelfart

Tlf. 29 33 58 20

e-mail: ellenbrochstedt@live.dk

 

 

 

 

Følg os på FACEBOOK

Følg 

os 

INSTAGRAM