Kauslunde-Gamborg pastorat

Menighedsrådsmøder 2019

Datoerne for de åbne menighedsrådsmøder fastlagt til 22.01, 21.03, 15.08, 02.10, 19.11 alle kl. 19.00 i graverhuset med undtagelse 02.10, der er kl. 16.30.    

Nyt fra Gamborg menighedsråd

 

 

Menighedsrådet har for nylig holdt konstitueringsmøde. Der er ikke sket ændringer, og derfor er det fortsat Finn Tønnesen, der er formand, Tove Jørgensen er næstformand, Jens Jørgensen er kasserer, Dorte Berg er kirkeværge og Ellen Rasmussen er sekretær.  Samtidig er datoerne for de åbne menighedsrådsmøder fastlagt til 22.01, 21.03, 15.08, 02.10, 19.11 alle kl. 19.00 i graverhuset med undtagelse 02.10, der er kl. 16.30.

Endelig har vi fået alle godkendelser på plads mht. restaurering af vore malerier i kirken, samt altertavlen. Det vil finde sted i ugerne 11 - 12 – 13 . Malerierne vil blive renset mv. hos konservatoren og han kommer i kirken og laver altertavlen. Vi forventer ikke at få brug for at lukke kirken for gudstjeneste i forbindelse med arbejdets udførelse.

Vi har fået nye højttalere i kirken og i våbenhuset. Vi håber herved, at det er blevet lettere at kunne høre bagerst i kirken. Samtidig giver det mulighed for at følge med i gudstjenesten, hvis man har brug for at opholde sig i våbenhuset.

Mange dejlige gudstjenester af forskellig art har vi fornøjelsen af i Gamborg Kirke. Høstgudstjenesten blev afsluttet i Gamborgen, hvor rigtig mange deltog. Der blev som sædvanlig holdt auktion over mange fine gaver, som kirkegængerne havde medbragt. Kirken var som sædvanlig pyntet med mange lækre afgrøder fra mark og have. Fyraftensgudstjenesten blev fulgt op med formandens beretning om årets gang og hvad der arbejdes med i menighedsrådet. Eftermiddagsgudstjenesten den 21. okt. var utrolig dejlig med en barnedåb - mange glade gæster der sammen med den lille familie skulle fejre den dejlige begivenhed. Øvrige kirkegængere fik ønsket god søndag med lagkage og kaffe.

Og altid møder vi et engageret personale. Præsten har fine ord at dele med os, kirkesangeren står altid klar med salmebogen og et velkommen. Organisten” ser” vi ikke, til gengæld glæder hun os med meget smukke toner fra orglet. Især syntes jeg det er spændende, hvad hun har til os, når postludiet spilles til slut. Graverpersonalet møder vi ude og inde, i hverdagen og til gudstjenester. Giv Jer selv den oplevelse at gå en tur på kirkegården og se hvor flot og kreativt, de har pyntet med gran.

Samarbejdet med de lokale foreninger er noget vi gerne vil. Vi havde en dejlig sogneeftermiddag sammen med torsdagsklubben, hvor vi nød en masse dejlig sang og anekdoter fra Matador. 1. søndag i advent er vi sammen med Bylauget, hvor vi efter gudstjenesten er med til at tænde juletræet og derefter er vært ved Brunch i forsamlingshuset.

Menighedsrådet ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Ellen Rasmussen

Sekretær

 

 

 

Følg os på FACEBOOK

Følg 

os 

INSTAGRAM

Kauslunde 3. februar kl. 9.00

Gamborg 21. februar kl. 14.00