Kauslunde-Gamborg pastorat

Menighedsrådsmøder 2019

Datoerne for de åbne menighedsrådsmøder fastlagt til 22.01, 21.03, 15.08, 02.10, 19.11 alle kl. 19.00 i graverhuset med undtagelse 02.10, der er kl. 16.30.    

Nyt fra Gamborg menighedsråd

 

 

Som sædvanlig var december måned en dejlig tid.  1. søndag i advent, hvor vi sammen med Bylauget inviterede til gudstjeneste og brunch, blev velbesøgt. Både kirken og forsamlingshuset blev næsten fyldt og begge steder var der en god stemning, - gode ord fra præsten og dejlig brunch fra Svend ,-  så alle gik hjem fyldt op i sjæl og krop. 6. december havde vi besøg af Vesselil, 3 dygtige piger på violin og cello og derefter blev det krydret med æbleskiver i forsamlingshuset. Johanne Diemer, vores dygtige organist, sørgede for at vi fik sunget julen ind den 19. december og endvidere spillede hun skønne juletoner, således det blev en stemningsfuld aften, der afsluttedes med gløgg i våbenhuset. 1. januar fik vi mulighed for at ønske hinanden godt nytår efter gudstjenesten med et glas bobler og kransekage.

 

Vi har været nødt til at udskifte kirkens gasfyr, det har svigtet et par gange, hvor personalet er kommet til en kold kirke og været heldig at få det i gang igen inden gudstjenesten. Men almindelig slitage og fyrets alder har gjort, at menighedsrådet besluttede sig for en udskiftning af fyret. Herudover er kirkegårdspersonalet blevet udfordret ved, at døren til kapellet ikke kunne åbnes, og der blev hentet hjælp af tømrer og formand og ved fælles hjælp fik de dirket døren op og låsen udskiftet. Samtidig blev der sat automatisk lås på kirkedøren. Nu er kirken åben i dagtimerne, således menigheden kan komme i kirken, når de ønsker det, og vi kan til sommer byde turisterne indenfor og vise vores dejlige landsbykirke frem. 

Hvis nogen har undret sig over grønne kryds på kirkegårdsgangene, er det fordi, vi har bedt om at få lavet et nyt kort over kirkegården. I dag laves sådan et kort ved hjælp af drone, og en sådan har været forbi. Kortet skal bruges til nyt og ajourført registreringssystem af gravsteder og til brug i fremtiden i forbindelse med en kirkegårdsplan. Som alle andre steder bliver der færre kistebegravelser og derfor flere nedlagte gravsteder.

Jeg har haft den glæde at få lov til at hjælpe præsten med minikonfirmander her i efteråret. Og så fik jeg også fornøjelsen af at være med konfirmanderne til konfirmandtræf i Odense Domkirke. Begge steder fik jeg et lille indblik i, hvad præsten og organisten også laver, og samtidig mødte jeg nogle dejlige børn og unge mennesker og kunne se og høre, hvad og hvordan de oplever kirken, præsten, kirkegården, salmer mm. En rigtig dejlig oplevelse.

Mødeændringer: Møde den 21. marts flyttes til 19.marts kl. 18.00 med efterfølgende fællesmøde i Kauslunde kl. 19.30. Møde den 9. maj flyttes til den 22.maj, hvor der er kirkesyn kl. 16.30 og efterfølgende åbent møde.     

Glædeligt forår

Ellen Rasmussen

Sekretær     

 

 

 

Følg os på FACEBOOK

Følg 

os 

INSTAGRAM

Kauslunde kirke            30. maj kl. 10.15