Kauslunde-Gamborg pastorat

Kirkens historie og arkitektur

 

Kirken, der ligger på en højning nord i byen, har romansk kor og skib, bygget af rå marksten med tilhugne hjørnekvadre på ujævn, groft hugget skråkantsokkel af granit.

I korets østgavl er indmuret en romansk figursten med et relief, der synes at kunne forestille en flynder.

Allerede i romansk tid, måske ikke længe efter kirkens opførelse, er kirken forlænget med små 10 m. mod vest i samme materiale.

Et tilmuret romansk vindue anes i vestforlængelsens nordmur. Det romanske murværk er mange steder helt ændret ved skalmuring med teglsten.

Korets østgavl er hel ommuret. Over et tilmuret vindue ses en nyere cirkelblænding, der gentages på korets nordmur.

 

I senmiddelalderen er et tårn bygget ind i skibets vestlige ende, hvilende på fire skæve hjørnepiller, et forhold, der nu tilsløres af et uheldigt anbragt orgelpulpitur.

Tårnet, der prydes af brede, spidsbuede murblændiger, har ?forkert vendte? gavle i nord og syd med enkelte kamtakker.

 

Det oprindelige våbenhus (forsynet med trappegavl) er i 1916 indrettet til ligkapel og indgangen til kirken forlagt til tårnet, hvor der ved spærremur er indrettet forhal.

I døren til kapellet ligger dele af nedslidt gravsten, som man har ment er rejst over Anders Glob, og årstallet 1522 er nu væk. På hver side af dør til kapel er opstillet en ligsten over maleren Jens Juels forældre, degnen Jørgen Jørgensen i Gamborg (død 1796) og hustru Elizabeth Wilhelmina Juel (død 1799). 

 

Tårnrum, skib og kor er dækket af sengotiske krydshvævl, at hvilke det østligste fag i skibet er højest og rigest udformet. Alle vinduer har trækarme i empirestil. Over koret har der tidligere æret et lille klokkehus til messeklokker (Jacob Madsens visitatsbog).

 

På kirkegården fandtes i 1921 en malmgryde fra 1500-tallet, nu Nationalmuseet. På kirkegården er begravet gårdejer Anders Larsen (Gamborg), død 1868, én af den fynske vækkelses mænd.

 

 

 

Følg os på FACEBOOK

Følg 

os 

INSTAGRAM