Kauslunde-Gamborg pastorat

Om kirkerummet og dets inventar

  

 

Altertavlen, der har balusterformede prydsøjler, stammer fra begyndelsen af 1800-tallet. I midtfeltet et maleri, nedtagelsen af korset, kopi efter Carl Blochs billede i bedestolen i Frederiksborg Slotskirke. Sidefelterne er som midterfeltet kopier efter Carl Bloch. De er malet af Gamborgmaleren Johan Maler (Andersen), død 1954, og forestiller bebudelsen og forklarelsen på bjerget.

 

Døbefonten er i 1950 udført af Johan Malers søn, maleren og billedhugger Carl Bjerring. Fonten er støbt i kunststen.

 

Prædikestolen stammer som altertavlen fra begyndelsen af 1800-tallet.

Ved restaureringen i 1993 er de store felter på prædikestolen udsmykket af kunstmaler Poul Lee, Korinth. Dette arbejde er udført for en testamentarisk gave fra søstrene Kirstine og Agnes Hansen, ?Fjordholm?, Svinø. Felterne på prædikestolen var fra 1929 til de i 1965 blev overmalet dekoreret med blomstermotiver (juleroser, påske- og pinseliljer) udført af Johan Maler.

  

På alteret to malmstager fra 1600-tallet.

 

I koret lille malmlysekrone fra 1723.

  

Stolestader, orgel og orgelpulpitur er fra begyndelsen af dette århundrede.

 

I tårnrummet er ophængt præste- og degnetavle. Ligeledes er der her fem små ligsten over henholdsvis præstekonen Boeld Her Ericks, død 1567, Niels Sørensen (Mads Rygbiergs fader), død 1573, to over børn af Mads Rybierg, begge døde 1584, og en over sognepræst Mads Pedersen Maaløe, død 1789.

 

I skibet er ophængt to portrætmalerier, ét fra 1682 af præsten Jørgen Nielsen (død 1697) og hustru, og ét fra 1708 af præsten Peder Dyrhof (død 1711) og hustru.

 

Følg os på FACEBOOK

Følg 

os 

INSTAGRAM