Kauslunde-Gamborg pastorat

RESTAURERING i 1993

under ledelse af Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S, Århus, samt konservator Bent Jacobsen, Korinth.

 

Kirkebygningen er både indvendig og udvendig blevet afrenset og nykalket af firmaet Dansk Kirkekalk, Brædstrup, som også har foretaget ophugning af cementgulvet i koret og nedlagt murstensgulv i lighed med det øvrige. Tidligere var gulvet foran alterbordet hævet med trægulv pålagt tæppe.

 

Alteret er renoveret, bla. er det forsynet med nyt alterbord.

Trappe til prædikestol er ny. Alterbord og trappe er som bænkene i våbenhuset, fremstillet af tømrermester Finn Tønnesen, Gamborg.

 

I samarbejde med menighedsråd, arkitekt og konservator har kirken fået nye farver udført af malermester John Jensen, Gamborg.

 

Gørtlerfirmaet Lys Metal, Randers, har forestået restaurering af kirkebelysningen, som nu fremstår i sin smukke form. El-arbejdet i forbindelse hermed er udført af el-installatør Jørgen Klerens, Kauslunde. I våbenhuset ny lysekrone tegnet af arkitekt Ebbe Marxen.

 

Ved restaureringen har samtlige stolestader samt knæfald (knæleskammel ny) fået ny polstring udført af firmaet Jaksland, Holbæk.

 

Den store kirkegårdslåge har gennemgået en omfattende restaurering udført af smedemester Aksel Hansen, Gamborg. Ved samme lejlighed er murpiller ommuret af murerfirmaet Ole Jacobsen & Hans Nissen, Middelfart.

 

  

I 1996, istandsættelse og stabilisering af tagværker over kor, skib og kapel, samt istandsættelse af murankre m.v. Kapellet total renoveret indvendigt.

 

 

Følg os på FACEBOOK

Følg 

os 

INSTAGRAM