Kauslunde-Gamborg pastorat

Kauslunde kirke

Dato

Gamborg kirke

10.15

 

3. december  

1. s. i advent 

 

17.00 Minikonf.

afslutning

6. december

 

 

10. december  

2. s. i advent 

10.15

19.00

Lucia

13. december

 

 

10.15

17. december

3. s. i advent

 

10.00

Børnehavejul

19. december

 

13.30

15.00

24. december

Juleaften

16.15

10.15

25.december

Juledag

 

 

26. december

2. juledag

9.00 Jes Rønn Hansen

 

31. december

Nytårsaften

15.00 Velkommen Nytår

Ingen

1. januar

Nytårsdag

Ingen

9.00 Bente Luise Toft

7. januar

1. s. e. H3K

 

 

14. januar

2. s. e. H3K.

19.00

10.15

 

21. januar

3. s. e. H3K

 

 

28. januar

4.s.e.H3K

10.15

19.00

Kyndelmisse

1. februar

 

 

4. februar

Seksagesima

9.00 Jes Rønn Hansen

10.15

11. februar

Fastelavn

 

 

18. februar

1.s. i fasten

10.15

10.30

dåbsgudstjeneste

24. februar

 

10.15

25. februar

2. s. i fasten

 

 

2. marts

17.00

Fyraftensgudstjeneste

10.15

 

4. marts

3.s.e. fasten

 

 

 

 

Dåbsgudstjenesten aflyses ifald der ikke er anmeldt nogen dåb.

 

 

  

Jette Holm Rosendal

Kirketaxa – ring til Middelfart Taxa tlf. 64 41 40 55, seneste dagen før den ønskes benyttet.