Kauslunde-Gamborg pastorat

Nyt fra Kauslunde Menighedsråd!

 

Menighedsrådsmøder for de åbne møder 2019

Det blev som følger: 15/1 - 19/2 – 19/3 – 25/4 – 22/5 – 18/6 – 20/8 – 24/9 – 22/10 – 21/11 alle dage er starttidspunkt kl. 19.00 undtaget mødet den 22/5 som er kl. 18.30.

Alle møder foregår i Konfirmandstuen ved Præstegården Kauslundevej 51.

Finn Klerens

Formand

Nyt fra menighedsrådet.

I sidste kirkeblad skrev jeg om skovrejsning på præstegårdsjorden. Dette blev lige pludselig meget aktuelt, da vores samarbejdspartner gjorde os opmærksom på, at TV2, Danmarks Naturfredningsforening og Growing Trees Network ville gennemføre en landsindsamling.

Vi blev udvalgt til at modtage træer og plantning af træer, da vi var den eneste kirkelige organisation der havde jord klar til plantning dette forår. Landsindsamlingen skulle løbe af stablen Kristi himmelfarts dag. Desværre kom folketingsvalget i vejen. Alle mediefolk arbejder nu med valg.

Derfor er indsamlingen udskudt til den 14. september 2019. Det korn, der i dag står på marken, kan så nå at blive høstet inden træplantningen skal foregå.

Hvert forår skal kirkens bygninger efterses for fejl og mangler. Både kirken, kirkegården, graverhuset og præstegården skal efterses. Der er mange ønsker til fornyelse men først og fremmest drejer det sig om at udbedre de skader, der kan give følgeskader. Det betyder for eksempel, at taget har første prioritet, og både kirke og præstegård har problemer i den retning. Vi håber, at provstiet, som skal stille økonomi til rådighed, ser velvilligt på vores ansøgning.

Tillykke til de nye konfirmander.

Finn Klerens

Formand

 

Følg os på FACEBOOK

Følg 

os 

INSTAGRAM

Lørdag 7. september

8. september