Kauslunde-Gamborg pastorat

Nyt fra Kauslunde Menighedsråd!

 

Menighedsrådsmøder for de åbne møder 2019

Det blev som følger: 15/1 - 19/2 – 19/3 – 25/4 – 22/5 – 18/6 – 20/8 – 24/9 – 22/10 – 21/11 alle dage er starttidspunkt kl. 19.00 undtaget mødet den 22/5 som er kl. 18.30.

Alle møder foregår i Konfirmandstuen ved Præstegården Kauslundevej 51.

Finn Klerens

Formand

Nyt fra menighedsrådet.

 

 

Sognet er vokset en hel del siden Middelfart sogn flyttede deres sognegrænse til Vandværksvej. I kirkebladet for 1 år siden skrev jeg om sognets vækst og bare på det år, der nu er gået, er antallet af medlemmer af folkekirken steget med 110 personer. Vi kan forstå, at mange af de nye tilflyttere har svært ved at finde ud af, hvor de hører hjemme kirkeligt set. Vi håber, at vi i løbet af foråret kan få formidlet budskabet ud. Det er jo desværre ikke sådan at jo flere medlemmer jo flere midler til sognet. Vi vil forhøre os i provstiet om man herfra kan hjælpe os.

Hvis man er i tvivl om hvilket sogn, man hører til kan man gå ind på hjemmesiden www.sogn.dk og skrive sin adresse så vil man få at vide, hvilket sogn man tilhører.

Vore 2 Juleaftensgudstjenester var som vanligt godt besøgt. Med den tilflytning der er til sognet kan det være vi bliver nødt til at udvide med en 3. gudstjeneste.

Nytårskuren der blev holdt efter den første gudstjeneste i det nye år var også pænt besøgt, og snakken gik livligt over et glas champagne med tilhørende kransekage.

Et udvalg under menighedsrådet arbejder på at få rejst en skov på præstegårdsjorden. Det er en lang proces som kun er i opstartsfasen, men vi er overbevist om at det vil være til gavn for hele sognet.

Finn Klerens

Formand

 

 

Følg os på FACEBOOK

Følg 

os 

INSTAGRAM

Kauslunde kirke            30. maj kl. 10.15