Kauslunde-Gamborg pastorat

Nyt fra Kauslunde Menighedsråd!

 

Menighedsrådsmøder for de åbne møder 2019

Det blev som følger: 15/1 - 19/2 – 19/3 – 25/4 – 22/5 – 18/6 – 20/8 – 24/9 – 22/10 – 21/11 alle dage er starttidspunkt kl. 19.00 undtaget mødet den 22/5 som er kl. 18.30.

Alle møder foregår i Konfirmandstuen ved Præstegården Kauslundevej 51.

Finn Klerens

Formand

Nyt fra menighedsrådet.

 

Herhen over sommeren er der desværre sket det, at en af vores faste medhjælpere er blevet syg over længere tid. Derfor kan man møde nye folk på kirkegården. Vi håber, at vi inden længe er tilbage til normale tilstande igen. Vi har været nødt til at hyre et lokalt firma med erfaring indenfor området til erstatning, så ikke planterne helt overtager kirkegården.

Søndag den 8. september bliver starten på den nye skov i Kauslunde.

Et længere forløb med aftaler og møder vil kulminere denne dag. Alle jeg har talt med ser positivt på dette tiltag. Vi håber at en stor del af sognets beboere og andre interesserede vil deltage i plantningen af den nye skov.

Menighedsrådet har her i foråret søgt Middelfart kommunes landdistriktspulje om et beløb til støtte for skovplantningen. Til vores store overraskelse fik vi næsten halvdelen af det beløb, der var i puljen. 300.000 kr. Pengene skal blandt andet bruges til indhegning og låger. De nyplantede træer er meget sårbare de første 3 år og skal derfor beskyttes mod dyr.  Et problem vi jo er alt for godt bekendt med på kirkegården.

Finn Klerens

Formand

 

 

 

Følg os på FACEBOOK

Følg 

os 

INSTAGRAM