Børnegudstjeneste

 Kommende børnegudstjeneste

torsdag den 21/3 kl. 17.00  - Temaet er Påske

Børnegudstjenester i Kauslunde og Gamborg kirker  begynder kl. 17.00 og varer 30-40 minutter. Derefter er der fællesspisning. Man skal tilmelde sig spisningen på forhånd af hensyn til madlavningen. Spisningen er gratis for børn, men koster 20 kr. for voksne .

Vi er optagede af, at børnene skal være en aktiv del af gudstjenesten. Børn indtager verden via sanseindtryk, rumlighed, føleleser og leg, og hvis vi skal sætte et aftryk i børnene og få dem til at huske de ting, de hører, så er det vigtigt, at de erfarer med deres krop, hvad der fortælles eller synges om. Det kan gøres på flere måder, bl.a tilstræber vi at fortælle dagens tekst i stedet for at læse den op, for på den måde at gøre det mere nærværende for børnene.

Den enkelte børne gudstjeneste bygges op over et tema, og ud fra det vælges tekst, salmer/sange og aktiviteter. Ofte tager vi hele kirkerummet i brug til aktiviteterne,1