Begravelse/bisættelse

Er du pårørende til en afdød, kan du henvende dig til en bedemand, der hjælper med det praktiske.
Et dødsfald skal indenfor to dage anmeldes på www.borger.dk. Lægens dødsattest skal vedlægges anmeldelsen.

For at aftale tidspunkt for begravelse/bisættelse kan du lade bedemanden aftale det med præsten, eller du kan også kontakte præsten selv. Når dato og tidspunkt er på plads, tager præsten kontakt til anmelderen af dødsfaldet for at arrangere en begravelses-/bisættelsessamtale.

Du kan læse mere om begravelse/bisættelse her.