Gravpladser Kauslunde kirke

Kirkegården er traditionelt anlagt med grusstier, der fører rundt blandt kiste- og urnegravsteder, indhegnet med thujahække, hvor gravstedsbrugeren inden for visse rammer selv bestemmer, hvad der skal plantes på gravstederne. Man kan vælge selv at passe sit gravsted eller træffe en aftale herom med kirkegården.

Gravstederne kan fås i forskellige størrelser med 1, 2 eller flere kiste- og urnepladser.

Et gravsted til begravelse erhverves første gang for indeværende år plus 30 år.
Urnegravsted erhverves for indeværende år plus 10 år.
Herefter kan man vælge at forny sit gravsted for 5 år - 10 år eller 30 år.

For erhvervelse (jordleje) af et gravsted, betales en takst der fastsættes af Middelfart provsti.

Folkekirken yder til medlemmer af Folkekirken tilskud til erhvervelsen svarende til den fastsatte takst.
Borgere der ikke er medlem af Folkekirken eller er medlem af et andet trossamfund, betaler den aktuelle takst.
Oplysning om priser kan fås ved henvendelse til kirkegårdskontoret, eller ses under fanebladet ”Takster” her på hjemmesiden.

Fælles for alle gravsteder der ligger i græs er, at pasning for gravstedet skal betales på én gang - når gravstedet erhverves.

Ønskes kun en enkelt urneplads i græs, uden mulighed for anbringelse af gravminde eller med plads til ægtefælle, findes denne mulighed i en anonym fællesplæne.

Ved køb/erhvervelse før benyttelse, skal vedligeholdelse / pasning, indbetales for min. 5 år.

Gravstedet skal anlægges med planter og evt. perlegrus, medmindre det ikke er et græsgravsted.