Rundt om kirken

Kauslunde Kirke

Af den romanske kirke fra omkring 1200 er skibets vægge bevaret og nordvæggen i koret. Der er opført af marksten, mens soklen er af tilhuggede sten (kvadre). I 1400 tallet ombyggedes kirken i gotisk stil. En lodret markering mellem de to korvinduer på sydvæggen viser, at koret blev forlænget.

Kauslunde Kirke

Våbenhuset blev bygget og skjulte dermed syddøren, som udvidedes. Den  dekorerede granitoverligger - tympanon - ses nu i våbenhusets indvendige vestvæg.

Kauslunde Kirke

Tårnet byggedes af to omgange: første et lavt med udvendig trappe og glamhuller mod N, V og S. Levn herfra ses bl.a. på nordsiden, hvor de tre nederste blændinger er fra det første klokkestokværk. Det midterste dobbeltfelt med det hjerteformede glug over var dengang åbne glamhuller.
Senere forhøjedes tårnet, et glamhul isattes mod øst og trappetårnet tilføjedes. De små tinder ved tagets fod og gavlenes pinakler er senere.

 

Kauslunde Kirke

Sakristiet er anseeligt og smukt dekoreret med kamtakker, savskifter, falsgesimser og blændinger adskilt af lisener. Det synes sammen med de svære stræbepiller at støtte nordmuren. Korets kamtakker er fjernet.

 

Kauslunde Kirke

Tårnet byggedes af to omgange: første et lavt med udvendig trappe og glamhuller mod N, V og S. Levn herfra ses bl.a. på nordsiden, hvor de tre nederste blændinger er fra det første klokkestokværk. Det midterste dobbeltfelt med det hjerteformede glug over var dengang åbne glamhuller.
Senere forhøjedes tårnet, et glamhul isattes mod øst og trappetårnet tilføjedes. De små tinder ved tagets fod og gavlenes pinakler er senere.

 

Kauslunde Kirke

Blytaget blev fjernet i 1862 og erstattedes med de glaserede palæsten. Vinduerne er fra 1800 tallet.

Kauslunde Kirke

Tårnet byggedes af to omgange: første et lavt med udvendig trappe og glamhuller mod N, V og S. Levn herfra ses bl.a. på nordsiden, hvor de tre nederste blændinger er fra det første klokkestokværk. Det midterste dobbeltfelt med det hjerteformede glug over var dengang åbne glamhuller.
Senere forhøjedes tårnet, et glamhul isattes mod øst og trappetårnet tilføjedes. De små tinder ved tagets fod og gavlenes pinakler er senere.

 

Kauslunde Kirke Kirkegården