Konfirmation

I Kauslunde og Gamborg Pastorat kan du blive konfirmeret, når du kommer i 7. klasse. Som konfirmand følger man et undervisningsforløb, der strækker sig fra efteråret frem til konfirmationerne i foråret. Ved skoleårets begyndelse modtager konfirmander og forældre på Hyllehøjskolen en invitation gennem AULA til et informationsmøde, hvor tilmelding til konfirmandforløbet finder sted. Bor du i sognet, og går på en anden skole, kan du også blive konfirmeret i Kauslunde eller Gamborg kirke, kontakt venligst præsten.

Fra 2028 vil konfirmanderog forældre på Middelfart Friskole modtage en invitation gennem VIGGO til informationsmøde. Her vil tilmelding til konfirmandforløbet finde sted.

Datoer for konfirmationer de kommende år:

Gamborg kirke:

2023: 23. april
2024: 14. april
2025: 4. maj
2026: 19. april
2027: 11. april

Kauslunde kirke:

2023: 7. maj
2024: 28. april
2025: 18. maj
2026: 3. maj
2027: 25. april