Konfirmation

I Kauslunde og Gamborg Pastorat kan du blive konfirmeret, når du kommer i 7. klasse. Som konfirmand følger man et undervisningsforløb, der strækker sig fra efteråret frem til konfirmationerne i foråret. Ved skoleårets begyndelse modtager konfirmander og forældre på Hyllehøjskolen en invitation gennem AULA til et informationsmøde, hvor tilmelding til konfirmandforløbet finder sted. Bor du i sognet, og går på en anden skole, kan du også blive konfirmeret i Kauslunde eller Gamborg kirke, kontakt venligst præsten.

Datoer for konfirmationer de kommende år:

Gamborg kirke:

2023: 23. april
2024: 14. april
2025: 4. maj
2026: 19. april
2027: 11. april

Kauslunde kirke:

2023: 7. maj
2024: 28. april
2025: 18. maj
2026: 3. maj
2027: 25. april