Navneændring og attester m.m.

Drejer din henvendelse om navneændringer, bestilling af attester eller udmeldelse af Folkekirken er du velkommen til at kontakte vores kordegn.