Kirkens indre

Ved ombygningen i gotisk stil blev loftet ændret fra fladt til hvælvet og vinduerne gjort større. Korets nordvæg er bevaret med et tilmuret romansk vindue, som ville man bevare det smalle kor. Men så ændrede man mening, og for at bevare aksen fra skibet tilføjedes de dybe spidsbuede nicher som en slags indvendige støttepiller.

Af før-reformatorisk udstyr er bevaret døbefonten, det murede alterbord, den jernbundne dør fra 1489 og en klokke fra 1438. Dørens indskrift er med gotiske minuskler og er sammen med ti tilsvarende fynske døre vigtige kilder til studiet af skriftsprogets udvikling.

Prædikestolen er fra 1590, lydhimlen over den enten skåret af Hans Nielsen Bang i Middelfart i 1650 eller en kopi heraf fra 1878.

Præstestolen til venstre for alteret er skåret af Knud Snedker, Middelfart 1581, som også skar de skriftestolepaneler, som nu udgør degnestolens på højre side.

Alteret er sandsynligvis skåret af Hans Nielsen Bang ca. 1650. Maleriet: ?Lysets sejr over mørket? er malet af Elisabeth Andersen i 1968. Det tidligere alterbillede hænger i tårnrummet.

I sakristiet er en pengeblok fra 1500 eller 1600 tallet og kisteplader fra stamhuset Hindsgaul begravelser fra  1816 - 1873.

Orglet er bygget af Carsten Lund, Birkerød, med 10 stemmer og samtidig med det nye pulpitur fra 2002.

Stolestaderne er fra 1918 og tegnet af Vilhelm Petersen.

Lysekroner i tårnrummet fra 1892, i skibet fra 1927 og 1945.

I våbenhuset er en kirkestævne tavle: Forsiden anvendtes ved bekendtgørelse af offentlige forordninger, og bagsiden fortæller, at præsten har lukket døren, fordi han modtager en gift kone, første gang hun kommer til gudstjeneste efter en veloverstået barsel.

På kirkegården nygotisk kapel fra først i 1900 og skulpturen ?Treenigheden? af Flemming Lund, 1996.
Kirken er sidst restaureret i 1996.