Om Gamborg og kirken

Gamborg kirke

I 1319 skænkede kongen bla. Gamborg (borgen eller byen?) til underhold for peblingerne ved Vor Frue Kirkes Skole i Odense. I 1357 skal borgen Gamborg iflg. årbøgerne have været belejret af holstenerne og den oprørske jyske adel, men være blevet undsat af Valdemar Atterdag.

 

Gamborg kirke

GAMBORG nævnes første gang i 1286, da Hertug Valdemar II. Eriksen af Sønderjylland på egne og sine brødres vegne fritog Erik Menved for de penge,
?hvormed han skulle indløse Gerlevherred, Fønsskov, Gammelborg og andet krongods, som har været pantsat til os og vore forfædre?.

Det er imidlertid uvist, om tilbagelevering til kronen har fundet sted, for i et nyt forlig mellem kongen og hertugerne i 1297 hedder det om de samme steder, at ?derom skal ske hertugerne så meget, som de breve, vi besidder, siger derom?.