Juniorkonfirmand

 

I efteråret indbydes sognets 3. klasser til juniorkonfirmandundervisning. Formålet er at gøre børnene fortrolige med kirken og den kristne børnelærdom. Undervisningen er ment som et supplement til skolens kristendomsundervisning. Børnene skal opleve, at det er godt og spændende at være i kirken, hvor vi skal synge, hører bibelhistorie, arbejde kreativt og lege. Elever fra Hyllehøjskolen og Middelfart friskole får undervisningstilbuddet på skift.

I foråret 2024  er det friskolens tur og undervisningen foregår torsdage i ugerne 9-16. Børnene modtager en invitation via skolen.

Undervisningen varetages af kirke og kulturmedarbejder Dorthe Wortmann. 

tilmelding: https://forms.churchdesk.com/f/TMlhLFacRz