Juniorkonfirmand

 

Sognets 3. klasses elever tilbydes  juniorkonfirmandundervisning.

Formålet er at gøre børnene fortrolige med kirken og den kristne børnelærdom. Undervisningen er ment som et supplement til skolens kristendomsundervisning. Børnene skal opleve, at det er godt og spændende at være i kirken, hvor vi skal synge, hører bibelhistorie, arbejde kreativt og lege. Elever fra Hyllehøjskolen og Middelfart friskole får undervisningstilbuddet på skift. Børnene modtager en invitation via skolen.

Undervisningen varetages af kirke- kulturmedarbejder Dorthe Wortmann. 

 I efteråret 2024  er det elever fra Hyllehøjskolen der tilbydes undervisning. Undervisningen foregår i ugerne 36-48 (minus efterårsferien).

Tilmelding Hyllehøjskolen efterår 24

I foråret 2025 er det elever fra Middelfart Friskole der tilbydes undervisning.  Undervisningen foregår torsdage i ugerne 8-15.