Dåb

Skal dit barn døbes? Så skal du kontakte præsten på mail eller telefon. Ved henvendelsen aftales dato og tidspunkt for dåben samt tidspunkt for en dåbssamtale med præsten. Som udgangspunkt foregår dåben ved gudstjenesten om søndagen, men vi afholder også lørdagsdåb se nærmere i kalenderen.

Inden dåbssamtalen bedes du sende en mail til præsten, hvor du oplyser om:

    • Barnets navn og CPR
    • Navn og adresse på faddere (min. 2 og max. 6). Faddere skal være døbt og have nået konfirmationsalderen, men det er ikke et krav, at de er medlem af Folkekirken.
    • Hvem af fadderne der bærer barnet og svarer for barnet. Forældre kan også godt bære barnet selv, så længe at der er min. to faddere.

Du kan læse mere om dåben og dens betydning her.

Fødsel og fadderskab

Efter fødslen sender jordemoderen en anmeldelse til jeres barns bopælssogn, og kordegnen registrerer det i cpr-registret. Hvis du er mor til barnet, men ikke er gift med barnets far, skal I, som forældre – inden 28 dage efter fødslen – sørge for at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring på Borger.dk.

Navngivning

Dit barn skal ifølge dansk navnelov have et navn senest seks måneder efter fødslen. Det kan ske i forbindelse med dåb, eller på www.borger.dk. På familieretshusets hjemmeside finder du en liste over godkendte navne.